Algemene voorwaarden Danskriebels

Algemene voorwaarden
Danskamp! 2019

Danskriebels
1. Danskriebels vindt plaats van zaterdag 6 t/m zondag 7 juli.
Op zaterdag is danskriebels in de dansstudio van Danshuis Venray en op zondag is danskriebels in de Wetteling in Venray.
Danskamp! is een samenwerkingsproject tussen Dansschool Hilvarenbeek, Danshuis Venray en Dansstudio 49. Dansschool Hilvarenbeek is onder leiding van Meike Roberts, Danshuis Venray is onder leiding van Myrna van Rens en Dansstudio 49 is onder leiding van Karin Groenen.

Algemene regels
1. Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf tijdens danskriebels te houden aan de huisregels. Deze staan vermeld op de websites van Dansstudio 49, Danshuis Venray en Dansschool Hilvarenbeek. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.
2. De organisatie van danskriebels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens het gehele kamp of op heen- en terugweg. Gedupeerde(n) van diefstal dienen zelf aangifte te doen bij de politie.
3. De organisatie van danskamp mag foto’s en video-opnamen van danskamp gebruiken voor promotie doeleinden, wanneer u hier toestemming voor geeft. Door het accepteren van het toestemmingsformulier van het privacybeleid gaat u akkoord met het eventueel gebruiken van de foto/video. Dit formulier wordt na inschrijving per mail verstuurd. Eventueel bezwaar kunt u vermelden het op het formulier.

Inschrijven
1. Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
2. Voor minderjarige deelnemers dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door een ouder of voogd.
3. De deelnemer verbindt zich voor het tweedaagse Danskriebels. Na betaling is restitutie van geld niet mogelijk, behalve bij ziekte, ongeval of medische oorzaak met gegronde redenen. Dit altijd in overleg met Myrna, Karin en Meike. Afhankelijk van het tijdstip van bekendmaking, wordt bepaald hoeveel geld teruggegeven kan worden.
Wanneer de deelnemer Danskriebels eerder verlaat door wat voor een reden dan ook, kan er geen restitutie van het lesgeld plaats vinden. 

Betaling
1. Het verschuldigde geld dient u binnen twee weken na ontvangst van de factuur te betalen. De betalingsinstructies staan vermeld op de factuur. 
2. Alle door de organisatie van danskriebels te maken kosten voor inning van achterstallige lesgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de deelnemer.

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen via de mail.
Karin Groenen à info@dansstudiogennep.nl
Meike Roberts a meike@dansschoolhilvarenbeek.nl
Myrna van Rens info@danshuisvenray.nl

De dans en balletstudio in Gennep